Migratie betekent: de grens passeren, afwijken van het gebaande pad. Dat vereist durf. Migrantenverhalen zijn daarom altijd bijzondere verhalen. Dat is wat ons inspireert.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Diensten verrichten in Nederland vanuit een andere EU lidstaat

Het vrij verkeer van diensten betekent dat ondernemingen, die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, hun werknemers voor de duur van een opdracht naar Nederland uitzenden.

Een tewerkstellingsvergunning (TWV) is niet nodig, ongeacht de nationaliteit van de werknemer. Dienstverrichters kunnen elke werknemer inzetten bij het verrichten van diensten in een andere EU lidstaat, ook de werknemers die niet de nationaliteit Een notificatie volstaat.
Werknemers kunnen 
meteen aan de slag.
hebben van een lidstaat van de Europese Unie. Dit is een algemeen aanvaard beginsel sinds het Vander Elst arrest van het Hof van Justitie van de EG. De Nederlandse regering heeft bepaald dat vooraf moet worden genotificeerd waar en welke diensten zullen worden verricht. Deze notificatie dient plaats te vinden bij het UWV Werkbedrijf.

Daarbij geldt een aantal voorwaarden. Bij voorkeur dient het te gaan om vast omschreven werkzaamheden, die in tijd zijn bepaald, en worden verricht tegen een vooraf afgesproken vergoeding.

De in Nederland gevestigde dienstenontvanger dient A1 verklaring te verlangen van de EU dienstverrichter. De EU dienstverrichter moet de A1 verklaring aanvragen. Deze A1 verklaring is 24 maanden geldig en wordt verstrekt door de sociale verzekeringsinstantie in het woonland van de grensoverschrijdende werknemer. De A1 verklaring geeft aan dat de sociale verzekeringsafdrachten plaatsvinden in het woonland van de werknemer. Het is voor de dienstenontvanger belangrijk om te controleren of de A1 verklaring daadwerkelijk is afgegeven. Dit voorkomt dat voor deze werknemer in Nederland sociale verzekeringspremies verschuldigd zijn. 

De uitgezonden werknemers maken wel aanspraak op de Nederlandse wet voorzover het gaat om de ‘harde kern’ van de arbeidsvoorwaarden. Die harde kern betreft een salaris volgens de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen, regels omtrent werk- en rusttijden, vakantiedagen, en gezondheids- en veiligheidsnormen.

Meer weten over dit onderwerp?
Pieter kan u adviseren.

Nieuws en events

Regels voor zoekjaarvergunning gewijzigd

10 oktober 2017 Met ingang van 1 oktober 2017 zijn de regels voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor een zoekjaar aangepast. Er is nu vastgelegd...

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel tot verlenging van de naturalisatietermijn van 5 naar 7 jaar

3 oktober 2017 Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot verlenging van de naturalisatietermijn van 5 naar 7 jaar verworpen. Alleen VVD, PVV, CDA en SGP...

Nieuws en events