Een oplossing vinden voor elk immigratievraagstuk, dat is onze doelstelling. Bedrijf of particulier, wij laten ons graag door u uitdagen.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Nederlander worden

Een vreemdeling kan naturaliseren tot Nederlander na 5  jaar ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland. Een andere mogelijkheid is het opteren tot Nederlander, met name bedoeld voor mensen met Nederlandse roots maar zonder Nederlands paspoort.

Naturalisatie

Na vijf jaar rechtmatig verblijf in Nederland kan een vreemdeling een verzoek om naturalisatie tot Nederlander indienen. Voor vreemdelingen die met een Nederlander zijn gehuwd of hebben samengewoond, geldt een termijn van drie jaar. Voorwaarde is het hebben behaald van een inburgeringsexamen. Bovendien moet de naturalisandus afstand doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit, tenzij de eigen Voor topsporters geldt
een versnelde speciale regeling
regeling.
nationaliteitswetsgeving dat niet toestaat, of indien hij drie jaar is gehuwd met een persoon die op het moment van de aanvraag Nederlander is.

In 2016 zijn 23.190 aanvragen om te naturaliseren tot Nederlander ingediend. Hiervan werd 97% ingewilligd. In 2015 waren dit 25.450 aanvragen waarvan 96% werd ingewilligd.

Optie

De optieprocedure staat open voor diverse, uiteenlopende groepen vreemdelingen, waarbij de rode draad is dat zij langdurige banden met Nederland hebben opgebouwd. Bij de optieprocedure hoeft de vreemdeling geen inburgeringsexamen te doen. Ook hoeft geen afstand te worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit.

"Latente Nederlanders"

 Een bijzondere groep die in aanmerking komt voor de optieprocedure zijn degenen die vóór 1985 zijn geboren uit een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader. Velen van hen zijn geen Nederlander, omdat de moeder het Nederlanderschap in die tijd nog niet over kon dragen op haar kind. Sinds 1 oktober 2010 kunnen deze zogeheten Latente Nederlanders ook opteren. Bel of mail ons voor meer informatie.

Topsporters en koningin Maxima

Soms wordt vrijstelling verleend van de voorwaarden voor naturalisatie. De wet spreekt van 'zeer bijzondere gevallen', waarmee wordt bedoeld dat gewichtige Nederlandse belangen zijn gediend met afwijking van de regels. Denk aan een topsporter die versneld een paspoort krijgt zodat hij meteen voor het  nationale team kan uitkomen, in plaats van na 5 jaar wachten. Ook Koningin Maxima verkreeg op deze wijze al binnen een jaar het Nederlanderschap.

sarah pasfoto  Meer informatie over dit onderwerp?
 Sarah Lindeboom is specialist op dit gebied.
 Neem contact met haar op.

 

Terug naar Particulieren

Nieuws en events

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel tot verlenging van de naturalisatietermijn van 5 naar 7 jaar

3 oktober 2017 Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot verlenging van de naturalisatietermijn van 5 naar 7 jaar verworpen. Alleen VVD, PVV, CDA en SGP...

Bijna alle aanvragen naturalisatie tot Nederlander ingewilligd

22 mei 2017 In 2016 zijn 23.190 aanvragen ingediend om te naturaliseren tot Nederlander . Deze aanvragen werden bijna allemaal ingewilligd: namelijk 97%. In...

Nederlands paspoort pas na 7 jaar verblijf in Nederland

29 juni 2016 Op 28 juni 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar. Dit betekent dat het...

Nieuws en events