Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Inburgeringsexamen: examenonderdeel oriëntatie (ONA) op arbeidsmarkt aangepast

17 april 2018 Het praktijkexamen van het examenonderdeel oriëntatie (ONA) op arbeidsmarkt bestaat uit een eindgesprek en het voorleggen van een portfolio. Het eindgesprek is met ingang van 1 mei 2018 niet langer een voorwaarde voor het examen. Wel dient de vreemdeling aantoonbaar tenminste 64 uur te hebben deelgenomen een het cursusonderdeel ONA bij een cursusinstelling ‘met het Blik op werk’ keurmerk. Door de grote toestroom van vluchtelingen in 2015 en 2016 zijn er te weinig examinatoren beschikbaar om een eindgesprek te voeren. Dit heeft geleid tot enorme wachttijden. Dat vond de regering niet acceptabel. Daarom is deze aanpassing doorgevoerd.

Nieuws en events

Regels voor stagiaires van buiten de Europese Unie versoepeld

18 mei 2018 Met ingang van 23 mei 2018 zullen de regels voor tewerkstelling van niet-EU stagiaires worden versoepeld. Niet langer is vereist dat de stage...

Studenten mogen 16 uur werken in plaats van 10

18 mei 2018 Buitenlandse niet-EU studenten mogen vanaf 23 mei 2018 16 uur per week werken in plaats van 10 uur. Wel moet nog steeds een...

Nieuws en events