Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

IND leges verlaagd voor kennismigranten

30 maart 2018 De IND zal de leges voor kennismigranten, intra corporate transfer (overplaatsing binnen een onderneming), de Europese Blauwe Kaart en enkele andere arbeidsgerelateerde werk- en verblijfsvergunningen verlagen met ingang van 3 mei 2018. Deze verlaging komt voort uit een zaak die aanhangig was gemaakt door de Europese Commissie tegen Nederland. De Europese Commissie was van mening dat Nederland excessieve legestarieven hanteerde. Nederland heeft ingebonden.

De IND leges voor kennismigranten en intra corporate transfer vergunningen worden EUR 582. Deze waren EUR 938. De leges voor de Europese Blauwe Kaart gaan van EUR 909 naar EUR 606.

Ook enkele andere legestarieven gaan omlaag. Zie hier het IND nieuwsbericht.

Nieuws en events

Schengenvisum visum kort verblijf: enkele cijfers

19 september 2018 Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft informatie verschaft over bezwaarschriften gericht tegen de weigering van een Schengenvisum...

Intra company transfer: arbeid als zelfstandige toegestaan

17 september 2018 Vreemdelingen die een verblijfsvergunning als intra company transferee “overplaatsing binnen een onderneming” (ICT-vergunning) hebben, mogen...

Nieuws en events