Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Nederlanderschap: misdrijf wordt langer tegengeworpen

13 april 2018 Met ingang van 1 mei 2018 kan de Nederlandse nationaliteit alleen worden verkregen als niet binnen een periode van 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag een sanctie ten aanzien van een misdrijf is opgelegd of ten uitvoer is gelegd. Voor 1 mei 2018 was deze termijn 4 jaar. Let op met sanctie wordt niet alleen bedoeld een straf die door de strafrechter is opgelegd. Dit zijn ook strafbeschikkingen en transacties die door de politie of het Openbaar Ministerie worden opgelegd. De termijn van 5 jaar geldt indien er sprake is van een gevangenisstraf, een vrijheidsbenemende maatregel of een taak- of leerstraf ten aanzien van een misdrijf. Daarnaast geldt deze termijn ook als sprake is van een geldboete, een strafbeschikking, een transactie of ontnemingsmaatregel van € 810,- of als er meerdere boetes van € 405,-, met een totaal van € 1215,- of hoger, zijn opgelegd voor een misdrijf.

De termijn van 5 jaar vangt aan als de straf is opgelegd of ten uitvoer is gelegd. Dat betekent bijvoorbeeld dat iemand pas 5 jaar nadat de boete is betaald in aanmerking komt voor naturalisatie.

De aanvraag wordt ook afgewezen als er op het moment van indiening of de beslissing een serieuze verdenking bestaat dat de aanvrager een misdrijf heeft gepleegd waarop een sanctie kan volgen.

Tot 1 mei 2018 is de termijn van 4 jaar nog van toepassing. Voor naturalisatieverzoeken en optieverzoeken die vóór 1  mei 2018 zijn ingediend zal de termijn van 4 jaar blijven gelden.

Voor meer informatie zie: Staatscourant 1 februari 2018, nr. 4164 WBN 2018/1.

Nieuws en events

Schengenvisum visum kort verblijf: enkele cijfers

19 september 2018 Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft informatie verschaft over bezwaarschriften gericht tegen de weigering van een Schengenvisum...

Intra company transfer: arbeid als zelfstandige toegestaan

17 september 2018 Vreemdelingen die een verblijfsvergunning als intra company transferee “overplaatsing binnen een onderneming” (ICT-vergunning) hebben, mogen...

Nieuws en events