Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Working Holiday Program voor Argentijnen

7 juli 2017 Argentijnen kunnen met ingang van 1 juli 2017 een aanvraag indienen voor een Working Holiday Program verblijfsvergunning.  Voorwaarde is dat zij onder de 31 jaar zijn, en een retourticket hebben of voldoende middelen van bestaan om een retourticket te kunnen kopen. De verblijfsvergunning wordt voor één jaar verleend en is niet verlengbaar. Deze verblijfsvergunning geeft het recht om te werken zonder tewerkstellingsvergunning. Dit is de Nederlandse overheid overeengekomen met Argentinië.  Dit programma zal in beginsel voor 2 jaar zijn, en er is een quotum van 100 aanvragen per jaar vast gesteld. De aanvraag voor deze verblijfsvergunning moet worden ingediend bij de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Argentinië.

Nieuws en events

Inburgeringstoets wordt eenvoudiger

8 februari 2018 Goed nieuws voor kennismigranten en andere arbeidsmigranten! Minister Koolmees (Sociale Zaken) zal maatregelen treffen om de wachttijden voor het...

Erkend referent: Meer inspecties door IND in 2018

2 januari 2018 De IND heeft aangekondigd dat ambtenaren in 2018 controles gaan uitvoeren bij erkend referenten . De IND ambtenaren zullen gaan controleren of u...

Nieuws en events