Migratie betekent: de grens passeren, afwijken van het gebaande pad. Dat vereist durf. Migrantenverhalen zijn daarom altijd bijzondere verhalen. Dat is wat ons inspireert.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Gezinshereniging

Gezinsleden van vreemdelingen die reeds in Nederland een verblijfsvergunning bezitten, of die tezamen met de hoofdpersoon Nederland inreizen, kunnen een aanvraag tot gezinshereniging indienen. 

Naast echtgenoten, geregistreerd partners, en ongehuwd partners, kunnen (on)gehuwde paren van hetzelfde geslacht in Nederland in aanmerking komen voor gezinshereniging. Kinderen tot 18 jaar hebben eveneens de mogelijkheid om zich bij hun ouders in Nederland te voegen. 

De hoofdpersoon in Nederland dient een bruto salaris van minimaal € 1.578 per maand te verdienen (exclusief 8% vakantietoeslag). Daarnaast dient zijn Gezinsmigranten mogen
werken zonder
tewerkstellingsvergunning.
arbeidsovereenkomst op het moment dat het familielid de MVV of verblijfsvergunning aanvraagt nog minimaal 1 jaar door te lopen. 

Er is recente jurisprudentie van het hoogste rechtscollege (Raad van State) waaruit volgt dat de IND niet in alle gevallen de referent strikt kan houden aan dit inkomensvereiste. Wij kunnen beoordelen of dit wellicht op u van toepassing is.

Belangrijk bij gezinshereniging is de huwelijksakte. Deze akte mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden, en moet voorzien zijn van legalisatiestempels of een Apostille.

Voordat een MVV voor gezinshereniging kan worden aangevraagd, dient het Basisexamen Inburgering in het Buitenland te zijn behaald. Vreemdelingen die afkomstig zijn uit een niet MVV-plichtig land hoeven dit examen dus niet af te leggen. Het betreft Amerika, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Verder zijn alle EU landen uitgezonderd, alsmede Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Familieleden van vreemdelingen die naar Nederland komen voor arbeid in loondienst of voor verblijf als kennismigrant,  zijn vrijgesteld van dit inburgeringsexamen in het buitenland, ongeacht hun nationaliteit.  

Het Basisexamen Inburgering in het Buitenland toetst of de vreemdeling over een basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving beschikt. Het examen kost € 150 en dient te worden afgelegd op de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst.

Is uw relatie of huwelijk beëindigd?
In dat geval zijn er ook mogelijkheden om uw verblijf in Nederland voort te zetten. Klik hier voor een bespreking van de verschillende situaties en mogelijkheden.

Heeft u advies nodig?
Inge kan u adviseren over de juiste stappen.

Nieuws en events

Inburgeringstoets wordt eenvoudiger

8 februari 2018 Goed nieuws voor kennismigranten en andere arbeidsmigranten! Minister Koolmees (Sociale Zaken) zal maatregelen treffen om de wachttijden voor het...

Working Holiday Program: aanscherping

15 december 2017 Het Working Holiday Program (WHP) en Working Holiday Scheme (WHS) zijn aangescherpt. Onder deze uitwisselingsprogramma’s kunnen jongeren tot...

Nieuws en events