Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Aziatische koks – TWV voor 2 jaar

Vanaf 1 oktober 2016 treedt voor Aziatische koks een nieuwe regeling in werking: Regeling Aziatische Horeca. Deze regeling duurt 3 jaar. Onder deze regeling kunnen werkgevers een tewerkstellingsvergunning aanvragen met voorbijgaan aan het Nederlands arbeidsaanbod. De regeling ziet op gekwalificeerde koks in functieniveau 4 tot en met 6. De kwalificaties van de Aziatische koks kunnen worden aangetoond door middel van een diploma of een certificaat. De TWV kan worden verleend voor de duur van twee jaar. Onder het convenant Aziatische Horeca was de duur nog maximaal 1 jaar.

De werkgever heeft echter ook bepaalde verplichtingen nadat de TWV voor de Aziatische kok is verleend. Tijdens de duur van de TWV moet de werkgever een keukenmedewerker met tenminste niveau 2 in dienst nemen voor de duur van minimaal 1 jaar, of een opleidingsplek voor een kok uit Nederland, EER of Zwitserlande realiseren.

In het eerste jaar van deze regeling kunnen maximaal 1800 TWV´s worden verleend voor Aziatische koks, in het tweede jaar 1400 en in het derde jaar 1000.

Kroes Advocaten kan u assisteren bij het aanvragen van deze TWV.