In 2021 and 2020 we are the best-rated law firm in the Netherlands in terms of client satisfaction.

In 2021 and 2020 we are the best-rated law firm in the Netherlands in terms of client satisfaction.

Complaince duties in the Netherland for EU cross border service providers

Only in Dutch

Vanaf 1 januari 2018 kunnen er boetes worden opgelegd aan de in Nederland gevestigde opdrachtgever van een in een andere lidstaat gevestigde opdrachtnemer. De Nederlandse opdrachtgever heeft op basis van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) een controle- en meldplicht. Hier kunt u alles lezen over de plichten en boetes op grond van deze wet.