Every year we are in the top 3 of the best law firms in the Netherlands in the field of client satisfaction.

Every year we are in the top 3 of the best law firms in the Netherlands in the field of client satisfaction.

Convenant Aziatische Horecasector – evaluatie

Het convenant met de Aziatische horecasector loopt af op 1 oktober 2016. Het convenant schiep de mogelijkheid om op relatief eenvoudige manier gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) te verkrijgen. Vanaf 1 oktober zou dan weer integraal worden getoetst aan de beschikbaarheid van kandidaten op de arbeidsmarkt voordat een GVVA zou kunnen worden afgegeven.

Uit een in opdracht van het ministerie uitgevoerde evaluatie is gebleken dat er momenteel onvoldoende Nederlands aanbod is dat meteen aan de slag kan als specialiteitenkok (niveau 4). Ook is gebleken dat er vanaf niveau 4, de functies in theorie zijn te leren, maar in de praktijk vaak moeilijk zijn. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat er bij Aziatische restauranteigenaren en Nederlandse werknemers weinig motivatie is om met elkaar te werken.

De Minister van SZW heeft aangegeven om na de zomer en voor 1 oktober 2016 met nieuw beleid te komen, waarin de bevindingen uit de evaluatie worden meegenomen. Dit betekent wellicht nieuwe mogelijkheden om óók na 1 oktober 2016 toch voor specialiteitenkoks (niveau 4) een gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) te verkrijgen.