Every year we are in the top 3 of the best law firms in the Netherlands in the field of client satisfaction.

Every year we are in the top 3 of the best law firms in the Netherlands in the field of client satisfaction.

Foreign Entrepreneurs can apply for TOZO (Corona virus support)

Foreign nationals holding a residence permit to work as en entrepreneur (free lance visa) can apply for TOZO benefits. This will not endanger their residence permit.

The Secretary of State of Justice and Security has informed the Dutch Parliament about this matter on 17 April (see page 34 of this document).

The Secretary of State of Justice and Security confirms this to questions of Members of Parliament:

Question Members of Parliament:
“In het bijzonder vragen voornoemde leden of voor mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning welke afhankelijk is van het economische verdienvermogen van de houder, zoals bijvoorbeeld de tijdelijke vergunning onder beperking ‘arbeid als zelfstandige’ (artikel 3.4 lid 1, onder c, Vreemdelingenbesluit), een uitzondering wordt gemaakt vanwege de huidige coronacrisis.”

Answer Secretary of State of Justice and Security:
“Voor vreemdelingen met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘arbeid als zelfstandige’ die een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) wordt een uitzondering gemaakt. Gezien de bijzondere omstandigheden en de tijdelijke aard van de regeling, zal een beroep op deze regeling geen gevolgen voor het verblijfsrecht van de vreemdeling hebben.”

The TOZO regulation (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers: temporary bridging facility self-employed entrepreneurs) offers entrepreneurs a replenishment of their income to the Dutch basis social minimum wage which is €1,653.65 gross per month exclusive 8% holiday pay.