"The EU Blue Card is a measure to attract and retain highly qualified third-country workers as part of an approach based on the needs of the Member States of the European Union."

 www.EUbluecard.nl

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

EU Blue Card (Europese Blauwe Kaart)

De EU Blue Card is een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Belangrijkste criteria zijn een salarisdrempel en opleidingseis. De EU Blue Card geeft een beperkte mate van arbeidsmobiliteit binnen de EU.

Om in Nederland in aanmerking te komen voor een EU Blue Card moet de arbeidsmigrant een bruto maandsalaris van € 5.403,- (exclusief 8% vakantietoeslag) verdienen. Dit komt neer op een bruto jaarsalaris van € 70.022,88 (inclusLaat u voorlichten over
de voordelen van de
EU Blue Card. 
ief 8% vakantietoeslag). Voorts moet de aanvrager minimaal een driejarige bachelor opleiding hebben afgerond. Het buitenlandse diploma moet worden gewaardeerd door Internationale diplomawaardering (IDW).

Gezinshereniging van echtgenoten, geregistreerd partners en minderjarige kinderen van de EU Blue Card houder is toegestaan. Gezinsleden hebben vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

Direct contact

Voordelen

De EU Blue Card heeft enkele voordelen ten opzichte van een verblijfsvergunning als kennismigrant. Zo kan de houder van een EU Blue Card na een verblijf van 18 maanden in een andere EU-lidstaat een EU Blue Card aanvragen. Bij een aanvraag in de tweede lidstaat wordt wel weer opnieuw beoordeeld of aan de voorwaarden wordt voldaan.

De onderneming hoeft niet te zijn erkend als referent door de IND voordat de EU Blue Card kan worden aangevraagd. Dit in tegenstelling tot aanvraag verblijfsvergunning als kennismigrant.

Ook zijn de eisen om in aanmerking te komen voor een permanente verblijfsvergunning (EG-langdurig ingezetene) soepeler. De EU Blue Card houder mag voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten maanden en 18 maanden in totaal, terugkeren naar zijn land van herkomst voor het doel van arbeid, vrijwilligerswerk of studie, zonder dat de termijn om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd  wordt onderbroken. Ook kunnen periodes van verblijf in verschillende EU-lidstaten bij elkaar worden opgeteld voor de vereiste 5 jaar legaal verblijf vereist om in aanmerking te komen voor de permanente EG-langdurig ingezetene verblijfsvergunning.

Procedure

Een beslissing op een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) voor een EU Blue Card kan ongeveer 3 maanden duren. Een beslissing op een aanvraag voor een EU Blue Card verblijfsvergunning mag maximaal 90 dagen duren.

De EU Blue Card bestaat naast de Nederlandse Kennismigrantenregeling.

Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk nemen geen deel aan de EU Blue Card richtlijn.

Direct contact

Meer informatie over dit onderwerp?
Sheryl heeft zeer veel ervaring op dit gebied.

Nieuws en events

IND leges kennismigrant

27 december 2019 De IND heeft de leges voor 2020 bekendgemaakt. De kosten voor een verblijfsvergunning kennismigrant , overplaatsing binnen een onderneming en...

Kennismigrant salaris 2020

4 december 2019 De salarisnormen voor 2020 voor een verblijfsvergunning als kennismigrant, Europese Blauwe Kaart, Overplaatsing binnen een Onderneming (Intra...

Nieuws en events