Een oplossing vinden voor elk immigratievraagstuk, dat is onze doelstelling. Bedrijf of particulier, wij laten ons graag door u uitdagen.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Kosten basisexamen inburgering in het buitenland omlaag

17 december 2015 De kosten voor basisexamen inburgering in het buitenland wordt verlaagd van € 350 naar € 150 euro. Ook wordt het zelfstudiepakket voor het basisexamen gratis digitaal beschikbaar gesteld. Minister Asscher heeft ook toegezegd meer rekening te zullen houden met bijzondere individuele omstandigheden waardoor een gezinsmigrant niet in staat is het examen te halen. Dit beleid geldt vanaf 17 december 2015.  Ook komt er een restitutieregeling voor de vreemdelingen die het inburgeringexamen in het buitenland maakte sinds de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 9 juli 2015. Deze restitutieregeling zal begin 2016 worden bekendgemaakt.

Brief Minister SZW van 17 december 2017 aan Tweede Kamer, nr. 2015-0000296673

Nieuws en events

MVV visa and Corona

23 maart 2020 Under normal circumstances an MVV visa has to be requested and collected within 90 days of the date on the IND’s approval letter. Due to...

Nederlandse expat: soepeler beleid

27 februari 2017 Een Nederlandse expat die terugkeert naar Nederland met gezinsleden die een MVV en/of verblijfsvergunning nodig hebben, loopt vaak tegen de...

Nieuws en events