Een oplossing vinden voor elk immigratievraagstuk, dat is onze doelstelling. Bedrijf of particulier, wij laten ons graag door u uitdagen.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Rijkswet op Nederlanderschap aangepast

11 september 2018 De Rijkswet op het Nederlanderschap heeft in zijn algemeenheid als eis (uitzonderingen daargelaten)  dat de vreemdeling die naturaliseert tot Nederlander afstand moet doen van zijn andere nationaliteiten. Deze voorwaarde zal worden aangepast. Eerste generatie immigranten zullen de mogelijkheid krijgen om meerdere nationaliteiten te behouden. Wel zal er voor deze groep op een bepaald moment een verplicht keuzemoment komen, dat zal leiden tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat er in het eerste kwartaal van 2019 een wetsvoorstel zal komen.

Nieuws en events

Nederlanderschap: Belangrijke uitspraak HvJEU inzake automatisch verlies Nederlanderschap

22 maart 2019 Op 12 maart 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijk arrest gewezen in de  zaak Tjebbes  e.a. (C-221/17).  De...

Rijkswet op Nederlanderschap aangepast

11 september 2018 De Rijkswet op het Nederlanderschap heeft in zijn algemeenheid als eis (uitzonderingen daargelaten)  dat de vreemdeling die naturaliseert tot...

Nieuws en events