Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

TWV voor Aziatische koks wordt afgeschaft per 1 januari 2022

De versoepelde regeling voor een tewerkstellingsvergunning voor Aziatische koks (Aziatische horeca-convenant) wordt met ingang van 1 januari 2022 afgeschaft.

De reden is dat er volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling werd gemaakt. Ook zijn er volgens de minister signalen dat er sprake is van uitbuiting en mensenhandel.

Overgangsregeling

Er komt wel een overgangsregeling. Restaurants en Aziatische koks die al in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunning (GVVA), kunnen deze verlengen op basis van de huidige regels. Voor deze groep verandert er dus niks.

Nieuwe aanvragen

Aanvragen die zijn ingediend vóórdat de regeling op 1 januari 2022 is afgeschaft worden nog behandeld en beoordeeld op grond van de huidige regels voor Aziatische koks.

Bij aanvragen die worden ingediend na 1 januari 2022 en vóór 1 februari 2022 hoeft het restaurant niet aan te tonen dat er wervingsinspanningen zijn verricht.

Regeling: Staatscourant 2021, nr. 44414, 26 oktober 2021