Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Aantal aanvragen verblijfsvergunning enorm gestegen in 2021

In 2021 heeft de IND veel meer aanvragen voor een verblijfsvergunning en Nederlands paspoort ontvangen dan in 2020. De stijging van het aantal aanvragen is op alle fronten. Hieronder zullen we een aantal categorieën worden besproken.

Kennis & Talent

In 2021 is er een enorme stijging van het aantal aanvragen om een verblijfsvergunning als kennismigrant, intra company transfer en Europese blauwe kaart ingediend in vergelijking met 2020. In 2021 zijn er 22.840 aanvragen ingediend. In 2020 waren er 13.710 aanvragen ingediend. Dit is een stijging van 67% in vergelijking met 2020. Van deze 22.840 aanvragen zijn er in 2021 94% ingewilligd. In 2020 was dat een fractie lager: 91%.

De top 3 van nationaliteiten van de meeste aanvragen in 2021 voor een kennismigrant, intra company transfer en Europese blauwe kaart zijn:

  1. India
  2. China
  3. Turkije

De Verenigde Staten is in 2021 uit de top 3 gevallen. In 2020 was de top 3 van landen met de meeste aanvragen in deze categorie als volgt: 1. India, 2. China en 3 USA.

Familie & Gezin

In 2021 zijn er 42.690 aanvragen voor een verblijfsvergunning in het kader van gezinshereniging ingediend. In 2020 was dat aantal 32.730. Dit betekent een stijging van 30% in 2021. In 2021 is 82% van de aanvragen goedgekeurd en in 2020 was dat percentage 80%. Nagenoeg gelijk dus.

Top 3 nationaliteiten in 2021 was: India, Turkije en Syrië.

In 2020: was dat exact hetzelfde: India, Turkije en Syrië.

Nederlanderschap

Het aantal aanvragen voor een Nederlands paspoort (naturalisatie tot Nederlander) is enorm gestegen in 2021 in vergelijking met 2020 en 2019. Een stijging van wel bijna 50%. In 2021 zijn er 59.680 aanvragen ingediend. Hiervan zijn er 98% ingewilligd. In 2020 waren dat er 43.660, waarvan 97% is ingewilligd. En in 2019 zijn er 44.400 aanvragen ingediend, waarvan er ook 97% zijn ingewilligd.

De flinke stijging van het aantal aanvragen is een direct gevolg van het hoge aantal asielverzoeken in 2015 en in 2016. Na 5 jaar kan een vreemdeling immers een verzoek tot naturalisatie indienen.

Dat het hoge aantal aanvragen inderdaad te maken heeft met de hoge asielinstroom blijkt ook wel uit de top 2 van nationaliteiten die een Nederlands paspoort hebben aangevraagd. Dat zijn namelijk vreemdelingen uit Syrië en Eritrea.

Klik hier voor het complete overzicht.