Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Aanvraag toetsing EU-recht: Nieuwe IND werkwijze

De IND heeft een nieuwe werkwijze voor de behandeling van aanvragen toetsing EU-recht. Een aanvraag EU toetsing is een aanvraag voor een verblijfsvergunning van een derdelander (persoon met de nationaliteit van buiten de EU) voor verblijf bij een persoon met de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie (EU-burger). Die EU-burger kan niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Een Nederlander kan alleen een beroep doen op het Europees migratierecht, als een Nederlander minimaal 3 maanden in een andere Europese lidstaat dan Nederland heeft gewoond.

Door de nieuwe werkwijze verwacht de IND sneller op de aanvraag te kunnen beslissen. De beslistermijnen zijn op dit moment wel 6 maanden.

De nieuwe werkwijze van de IND is als volgt:

  1. De aanvraag moet per post te worden ingediend (voorheen moest dat in persoon bij het IND-loket).
  2. De EU-burger hoeft niet langer (eerst) een verklaring van inschrijving als burger van de Unie aan te vragen.
  3. Na registratie van de aanvraag door de IND moeten de vreemdeling en de EU-burger een afspraak maken bij een IND-loket.
  4. De vreemdeling en de EU-burger moeten samen naar het IND-loket. Tijdens deze afspraak wordt de biometrie afgenomen van de vreemdeling en wordt een verblijfssticker in het paspoort van de vreemdeling gegeven.
  5. Op de verblijfsticker wordt de arbeidsmarktaantekening gezet dat de vreemdeling mag werken zonder tewerkstellingsvergunning (‘arbeid toegestaan. Tewerkstellingsvergunning niet vereist’) gedurende de aanvraagprocedure.

 

Hier kunt u de beleidswijziging van de IND nalezen.

Lees hier een geanonimiseerde IND brief met de nieuwe werkwijze.