Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Aziatische koks niveau 4 t/m 6 : tewerkstellingsvergunning

Voor Aziatische koks met een functie op niveau 4 tot en met 6 zal een tewerkstellingsvergunning (TWV) kunnen worden verleend met voorbijgaan aan het prioriteitgenietend aanbod. Deze regeling zal ingaan na afloop van het convenant met de Aziatische Horeca op 1 oktober 2016. Na een evaluatie van het convenant heeft de minister van SZW erkend dat er momenteel onvoldoende Nederlands aanbod is dat meteen aan de slag kan in de functies 4 tot en met 6. Wel wil de minister gebruik gaan maken van een quotum, zodat maar een maximaal aantal tewerkstellingsvergunningen voor Aziatische koks niveau 4 tot en met 6 voor een bepaalde periode kunnen worden verleend. De nieuwe regeling zal na de zomer worden bekendgemaakt.