Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Controle Wet arbeid vreemdelingen door de Inspectie SZW

Zeer regelmatig voert de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) controles uit in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) op werkplekken, administratiekantoren of bouwplaatsen.

De Wav is een zeer strenge wet. Als de Inspectie SZW een overtreding van de Wav aantreft, krijgt u vrijwel altijd te maken met een Wav-boete.

De Wav kent slechts een zeer beperkte waarschuwingsbevoegdheid. Het is niet relevant of u eerder de Wav heeft overtreden, of u opzettelijk de Wav heeft overtreden, of dat u medewerking heeft verleend aan het onderzoek.

Als er sprake is van een keten van opdrachtgevers, zal elke partij in de keten een boete krijgen. Het is daarom erg belangrijk om te weten wat uw rechten zijn tijdens een onderzoek en u te realiseren wat de gevolgen kunnen zijn als de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) op bezoek komt en een controle uitvoert.

Vordering administratie en documenten

Tip 1: vraag eerst om een vordering.

De Inspectie SZW mag elk document waarvan zij het bestaan kan vermoeden vorderen. Meestal vraagt de Inspectie SZW eerst of u de stukken wilt overhandigen. Doet u dat niet, dan kan de Inspectie de stukken vorderen. U bent dan verplicht deze te overhandigen.

Toch is het raadzaam deze niet gelijk vrijwillig te overhandigen, maar de Inspectie SZW te verzoeken om de inzage eerst schriftelijk te vorderen. Op die wijze kunt u controleren welke documenten de Inspectie SZW wil inzien, en voorkomt u dat ze uw hele administratie door gaan. De Inspectie SZW mag geen documenten vorderen waarvan zij het bestaan niet redelijkerwijs kan vermoeden.

Verklaring afleggen

Tip 2: leg niet zomaar een verklaring af.

Iedere partij die wordt aangemerkt als overtreder zal gevraagd worden om een verklaring af te leggen. Dit is niet verplicht en het is raadzaam om dit niet zomaar te doen. Op het moment dat u een verklaring gaat afleggen, is het dossier (boeterapport) nog niet aan u toegezonden. U weet dus niet welke eventuele overtredingen de Inspectie SZW op het spoor is of welke bewijs de Inspectie SZW al heeft. U zult niet de eerste zijn die door het afleggen van een verklaring het bewijs ‘rond maakt’ voor de Inspectie SZW.

Veel partijen leggen toch een verklaring af, omdat ze er vanuit gaan dat de boete wel zal meevallen. Omdat veel omstandigheden niet relevant zijn voor de hoogte van de boete zal de boete echter vrijwel altijd gelijk zijn aan het standaardbedrag.

Daarnaast worden de verslagen van het verhoor ‘zakelijk weergegeven’ door de Inspectie SZW. Dit is niet altijd een nauwkeurige weergave van het gesprek. Als dit echter eenmaal vast is gelegd in een proces-verbaal is het vrijwel onmogelijk om de verklaring nog te wijzigen.

Lees na afloop uw verklaring dus zeer nauwgezet door, en vraag de inspecteurs om waar nodig wijzigingen door te voeren. Zorg dat alle voor uw zaak belangrijke feiten ook daadwerkelijk in het verslag komen. U mag een advocaat meenemen bij het afleggen van een verklaring. Een verklaring kan ook schriftelijk.

Feitelijk leiddinggeven

Tip 3: overleg altijd met een advocaat.

De Inspectie SZW richt zich steeds meer op beboeting van de feitelijk leidinggevenden van bedrijven en organisaties. Deze leidinggevenden kunnen een persoonlijke boete krijgen van € 6.000 per vreemdeling. Dit kan bij meerdere vreemdelingen dus snel oplopen.

Voor het beboeten van de leidinggevenden moet de Inspectie SZW bewijzen dat de leidinggevende opzettelijk leiding heeft gegeven aan de overtreding. Hierbij is de verklaring van de leidinggevende zeer belangrijk. Overleg dus altijd met een advocaat als u als feitelijk leidinggevende wordt uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring.

Verloop van de procedure

Nadat u een verklaring heeft afgelegd zal de Inspectie het onderzoek afronden en een boeterapport opstellen. Zodra het boeterapport gereed is wordt dit verzonden aan het Ministerie van SZW en ontvangt u een kopie. Op dat moment is er nog geen boete opgelegd.

Als het Ministerie van SZW besluit om een boete op te gaan leggen, sturen ze u eerst een boetevoornemen. Naar aanleiding daarvan kunt u een zienswijze indienen. Het Ministerie van SZW zal daarna besluit of u daadwerkelijk een boete krijgt. Tegen de opgelegde boete staat bezwaarberoep en hoger beroep op.

Meer informatie over dit onderwerp?

Pieter Krop is de specialist op het gebied van Wav-boete.