Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wet arbeid vreemdelingen

Het is in Nederland niet zomaar toegestaan om vreemdelingen arbeid te laten verrichten. De werkgever moet voor een buitenlandse werknemer in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV).

Voor EU-onderdanen hoeft de werkgever niet in het bezit te zijn van een TWV. Wel dient de werkgever van EU-werknemers een kopie te bewaren van hun paspoort.

Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

De Wet arbeid vreemdelingen, waarin dit is opgenomen, is erg streng. Bij een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen kan het Ministerie van SZW aan u of uw onderneming een bestuurlijke boete (Wav boete) opleggen. Dergelijke controles worden zeer regelmatig uitgevoerd.

Bestuurlijke (Wav) boete

De boetes die worden opgelegd bij een overtreding zijn fors: afhankelijk van de werkgever (particulier of rechtspersoon) kan een Wet arbeid vreemdelingen boete variëren van € 2.000 tot € 12.000 per vreemdeling. Als er meerdere vreemdelingen betrokken zijn, kunnen de Wav boete bedragen dus snel oplopen.

Ruime begrippen werkgever en arbeid

In de Wav worden de begrippen werkgever en arbeid veel ruimer uitgelegd dan in het normale spraakgebruik. Om als werkgever te worden aangemerkt door de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) is het namelijk niet van belang of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een gezagsverhouding tussen de werkgever en de vreemdeling. Het enkele feit dat in opdracht van of ten dienste van een werkgever arbeid wordt verricht is voldoende.

Ook doen de aard, omvang en duur van de werkzaamheden er niet toe. Een vriendendienst, die slechts een half uur heeft geduurd, en zonder vergoeding, wordt beschouwd als arbeid door de Inspectie SZW.

Ketenaansprakelijkheid

De Wet arbeid vreemdelingen gaat tevens uit van ketenaansprakelijkheid. Elke partij in een keten van (onder)aannemers krijgt een boete opgelegd. Dat zijn dus meerdere Wav boetes voor één en dezelfde vreemdeling.

Zo kan een hoofdaannemer die niet eens op de hoogte is van de werkzaamheden van de vreemdeling toch een boete worden opgelegd.

Procederen tegen ministerie SZW / Nederlandse Arbeidsinspectie

Procederen tegen het ministerie SZW is de enige weg om een Wav-boete te matigen of ongedaan te krijgen.

De Inspectie SZW en het ministerie SZW staan (over het algemeen) niet open voor onderhandelingen over de hoogte van het boetebedrag.

Hebt u een boeterapport ontvangen? Lees meer over uw mogelijkheden op de pagina Boeterapport ontvangen.

Meer informatie over de Wav-wet en de boete Wet arbeid vreemdelingen?

Pieter Krop is de specialist op het gebied van Wav-boete.