Wij zijn in 2020 het best beoordeelde advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2020 het best beoordeelde advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wet arbeid vreemdelingen

Het is in Nederland niet zomaar toegestaan om vreemdelingen arbeid te laten verrichten. De werkgever moet voor een buitenlandse werknemer in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV).

Voor EU-onderdanen, uitgezonderd Kroaten, hoeft de werkgever niet in het bezit te zijn van een TWV. Wel dient de werkgever van EU-werknemers een kopie te bewaren van hun paspoort.

Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

De Wet arbeid vreemdelingen, waarin dit is opgenomen, is erg streng. Bij een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen kan het Ministerie van SZW aan u of uw onderneming een bestuurlijke boete opleggen. Dergelijke controles worden zeer regelmatig uitgevoerd.

Bestuurlijke boete

De boetes die worden opgelegd bij een overtreding zijn fors: afhankelijk van de werkgever (particulier of rechtspersoon) kunnen deze variëren van € 2.000 tot € 12.000 per vreemdeling. Als er meerdere vreemdelingen betrokken zijn, kunnen de boetebedragen dus snel oplopen.

Ruime begrippen werkgever en arbeid

In de Wav worden de begrippen werkgever en arbeid veel ruimer uitgelegd dan in het normale spraakgebruik. Om als werkgever te worden aangemerkt door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is het namelijk niet van belang of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een gezagsverhouding tussen de werkgever en de vreemdeling. Het enkele feit dat in opdracht van of ten dienste van een werkgever arbeid wordt verricht is voldoende.

Ook doen de aard, omvang en duur van de werkzaamheden er niet toe. Een vriendendienst, die slechts een half uur heeft geduurd, en zonder vergoeding, wordt beschouwd als arbeid door de Inspectie SZW.

Ketenaansprakelijkheid

De Wet arbeid vreemdelingen gaat tevens uit van ketenaansprakelijkheid. Elke partij in een keten van (onder)aannemers krijgt een boete opgelegd. Dat zijn dus meerdere boetes voor één en dezelfde vreemdeling.

Zo kan een hoofdaannemer die niet eens op de hoogte is van de werkzaamheden van de vreemdeling toch een boete worden opgelegd.

Procederen tegen ministerie SZW

Procederen tegen het ministerie SZW is de enige weg om een Wav-boete te matigen of ongedaan te krijgen.

De Inspectie SZW en het ministerie SZW staan (over het algemeen) niet open voor onderhandelingen over de hoogte van het boetebedrag.

Hebt u een boeterapport ontvangen? Lees meer over uw mogelijkheden op de pagina Boeterapport ontvangen.

Meer informatie over dit onderwerp?

Pieter Krop is de specialist op het gebied van Wav-boete.