Een oplossing vinden voor elk immigratievraagstuk, dat is onze doelstelling. Bedrijf of particulier, wij laten ons graag door u uitdagen.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

GVVA en Tewerkstellingsvergunning

Een werkgever mag een vreemdeling van buiten de Europese Unie, én Kroaten, pas arbeid laten verrichten indien hij voor deze vreemdeling beschikt over een GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid). Voor kennismigranten is geen GVVA vereist. 

Het is de werkgever die de GVVA aanvraagt. Een GVVA wordt aangevraagd als de werkzaamheden langer dan 90 dagen duren. Anders kan een tewerkstellingsvergunning (TWV) worden aangevraagd. De GVVA wordt aangevraagd bij de IND. Een TWV bij het UWV Werkbedrijf. Een GVVA en TWV worden pas verleend nadat is gebleken dat de werkgever geen geschikte kandidaten heeft gevonden in Nederland en in de andere EU lidstaten. Voorts moet de vacature gedurende 5 weken zonder resultaat bij het UWV Werkbedrijf hebben uitgestaan.

De werkgever dient minimaal 5 weken actief te hebben gezocht naar geschikte kandidaten. Bij vacatures die moelijk zijn te vervullen kan dit zelfs 3 maanden zijn. Dit is de zogenaamde toets aan het prioriteitgenietend aanbod. Slechts indien geen geschikte prioriteitgenietende kandidaat is gevonden, kan de werkgever een GVVA of TWV aanvragen.

De aanvraag wordt ingediend bij de IND. De IND stuurt deze aanvraag door naar het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf beoordeelt of voldoende inspanningen zijn verricht om prioriteitgenietende kandidaten te vinden. Daarnaast wordt beoordeeld of het salaris van de buitenlandse werknemer marktconform is, en of de huisvesting goed is geregeld. Het UWV Werkbedrijf geeft de IND een arbeidsmarktadvies. Als dit positief is zal de IND de aanvraag inwilligen. 

Een succesvolle aanvraag vergt een goede voorbereiding.

Meer weten over dit onderwerp?
Sander Groen kan u goed adviseren.

Nieuws en events

Working Holiday Program: maximaal 12 weken werken

14 september 2018 Op basis van het Working Holiday Program, of Working Holiday Scheme, mogen vreemdelingen in Nederland incidentele werkzaamheden verrichten zonder...

Geen werkvergunningen voor Noord-Koreanen

14 september 2018 Volgend op de VN-Resolutie 2317 heeft Nederland bepaald dat ten behoeve van vreemdelingen met de Noord-Koreaanse nationaliteit geen...

Nieuws en events