Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Belangrijke wijzigingen voorgesteld in de Rijkswet op het Nederlanderschap

Er ligt een nieuw wetsvoorstel waarbij een aantal belangrijke wijzigingen worden voorgesteld:

  1. De Rijkswet op het Nederlanderschap bepaalt dat het Nederlanderschap automatisch verloren gaat als een Nederlander langer dan 13 jaar buiten het Koninkrijk of de Europese Unie woont. Dit verlies kan worden voorkomen als elke 13 jaar opnieuw een paspoort of ander document wordt verkregen. In het voorstel wordt deze regel gewijzigd: -> als binnen die 13 jaar eenmalig een paspoort of een ander in de Rijkswet genoemd document wordt verkregen, gaat het Nederlanderschap niet meer verloren.
  2. Ook wordt het eenmalig en gedurende twee jaar mogelijk het Nederlanderschap te herkrijgen als het Nederlanderschap verloren is gegaan door langdurig verblijf buiten de Europese Unie. Dit geldt alleen voor degenen die het Nederlanderschap ná 1 april 2003 zijn.
  3. In het voorstel wordt voor een andere optiecategorie een verplichting ingevoerd om afstand te doen van de andere nationaliteit. Dit betreft oud-Nederlanders die via naturalisatie Nederlander zijn geworden, daarna zelf afstand hebben gedaan van het Nederlanderschap en vervolgens een optie voorziek indienen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen. Nu is het nog zo dat je dan je eigen nationaliteit behoud. In het nieuwe voorstel is dit dus niet meer mogelijk.

Het is op dit moment onduidelijk of en wanneer de wijzigingen worden ingevoerd.

Meer lezen?

Advies over wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot herziening van verlies van rechtswege wegens langdurig verblijf buiten het koninkrijk en de EU.

Bezoek onze nationality desk.