Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Belangrijkste punten op het gebied van immigratie van de nieuwe regering uit het hoofdlijnenakkoord

Het kabinet PVV, VVD, NSC en BBB hebben het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. In dit akkoord staan tien hoofdpunten waarop de partijen zich gaan focussen. Het tweede punt is grip op asiel en migratie. De partijen willen concrete stappen zetten naar “het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit”.

De vraag is in hoeverre deze stappen gerealiseerd kunnen worden nu Nederland op gebied van asiel en migratie op vele vlakken gebonden is aan Europese en internationale regelgeving.

Voor nu zetten wij de belangrijkste punten op een rij voor reguliere migratie.

Naturalisatie

  • De standaardtermijn voor naturalisatie wordt verlengd van 5 jaar naar 10 jaar, ongeacht verblijf bepaalde of onbepaalde tijd. Om dit plan te realiseren, moet er een wetswijziging worden doorgevoerd. In 2016 is er ook een voorstel gedaan om de termijn te verlengen naar 7 jaar. Uiteindelijk is het voorstel door de Tweede Kamer goedgekeurd maar in oktober 2017 door de Eerste Kamer verworpen. Het is dus de vraag of een nieuw voorstel het wel gaat halen.
  • De taaleis voor naturalisatie wordt in beginsel voor iedereen verhoogd naar B1Deze nieuwe eis geldt deels al voor het inburgeringsexamen via de Wet inburgering 2021. Vanwege technische redenen is het niveau echter nog steeds A2. Op basis van de Rijkswet op het Nederlanderschap waarin naturalisatie is geregeld, geldt er echter de voorwaarde dat een vreemdeling voldoende is ingeburgerd en tot op heden is dat nog steeds A2 niveau.

Arbeidsmigratie

  • De kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling worden aangescherpt en verhoogd. Wat deze nieuwe eisen worden, is niet duidelijk. Het zou kunnen gaan om een hoger maandelijks salaris of bijvoorbeeld een diplomavereiste maar ook hiervoor moet eerst de regelgeving worden aangepast.
  • Bij langdurig verblijf krijgen werkgevers ook een verantwoordelijkheid voor het leren van de Nederlandse taal door deze 

Internationale studenten

  • Beperking van studiemigratie in het hoger onderwijs in de bachelorfase, met uitzondering van studies waar arbeidsmarkttekorten zijn, rekening houdend met lokale omstandigheden (hoe groter de problemen, hoe meer beperkingen). In principe kunnen studenten uit de Europese Unie niet geweerd worden omdat er een vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie geldt.
  • Studiemigratie wordt selectiever door meer opleidingen in het Nederlands, een numerusfixus voor buitenlandse studenten, beperking tot het verkrijgen van een basisbeurs en verhoging van het collegegeld voor niet-EU-studenten. Dit zijn alleen mogelijkheden voor studenten van buiten de Europese Unie.

Zo op het eerste gezicht is het hoofdlijnenakkoord scherp geformuleerd maar het is de vraag in hoeverre deze strengere eisen en inperkingen van migratie daadwerkelijk in de toekomst gerealiseerd kunnen worden.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel dan kunt u contact met ons opnemen.