Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Boete: verlopen verblijfsdocument

De Arbeidsinspectie heeft een boete vanwege overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) opgelegd, omdat ten tijde van de werkzaamheden de geldigheidsduur van het verblijfsdocument van de vreemdeling was verlopen. De onderneming heeft deze vreemdeling in dienst genomen via een voortraject van een intergemeentelijke sociale dienst. De onderneming voert aan dat deze haar er op had moeten wijzen dat het verblijfsdocument zou verlopen. De rechtbank had de Wav-boete gematigd. De Raad van State vernietigt de uitspraak van de rechtbank en oordeelt ondermeer dat de onderneming haar personeelsadministratie zodanig had moeten inrichten dat het niet mogelijk was dat de vreemdeling na het verlopen van de geldigheidsduur van voormeld document nog werkzaamheden voor haar zou kunnen verrichten. De Wav-boete was terecht opgelegd door de Arbeidsinspectie.

Bron: Raad van State 6 april 2011, 201009847/1/V6.