Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Boete Wet arbeid vreemdelingen en de evenredigheid van deze boete

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) heeft op 13 juli 2022 een zeer belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van de Wet arbeid vreemdelingen. En dan met name in het kader van de evenredigheid van het opleggen van boetes als de Wav is overtreden.

De Afdeling gaat ‘om’ en is nu van oordeel dat de Beleidsregel ten onrechte geen onderscheid maakt tussen opzet, grove schuld, normale verwijtbaarheid of verminderde verwijtbaarheid bij het vaststellen van het toepasselijke boetenormbedrag. Pieter Krop heeft een annotatie bij deze uitspraak van de Afdeling geschreven.