Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Boetes voor artikel 15 Wav verlaagd

De Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat de boetebedragen voor overtreding van artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen te hoog zijn. De boetes worden aangepast van € 2.250 naar € 1.500 per vreemdeling. In artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen zijn verschillende administratieve verplichtingen opgenomen, waaronder het opnemen van een kopie van een identiteitsbewijs in de administratie en het doorsturen van een kopie aan inleners. De boetes voor deze overtreding werden op 1 januari 2013 verhoogd van € 1.500 naar € 2.250. De Raad van State zegt nu dat deze verhoging niet noodzakelijk was.

Eerder oordeelde de Raad van State, onder andere in een zaak van Pieter Krop, al dat het boetebedrag voor artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen te hoog was. De boetes voor dat artikel zijn daarop aangepast van € 12.000 naar € 8.000.

Ons kantoor kan u adviseren over de verplichtingen uit artikel 15, Wet arbeid vreemdelingen.

De uitspraak kunt u hier vinden.