Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

De evenredigheid van boetes die worden opgelegd bij overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is al sinds de invoering van de Wav in 2005 onderwerp van grote discussie.

Een bedrijf dat uit onwetendheid met de Wav een vreemdeling zonder vergunning één dag heeft laten werken kreeg een boete van €8.000. Een malafide werkgever die willens en weten jarenlang een vreemdeling heeft uitgebuit en zonder vergunning heeft laten werken in strijd met de Wav, kreeg ook een boete van € 8.000. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vond dit boetebeleid redelijk.

Pieter Krop heeft er al sinds 2014 op gewezen dat dit in strijd is met een echte evenredigheidsbeoordeling. Op 13 juli 2022 heeft de ABRS een belangrijke uitspraak gedaan en is ‘om’. De ABRS is nu van oordeel dat de beleidsregel niet langer redelijk is. Het ministerie van SZW moet nu van de ABRS onderscheid maken naar opzet, grove schuld, normale verwijtbaarheid en verminderde verwijtbaarheid.

Pieter Krop heeft een annotatie bij deze uitspraak van de ABRS geschreven.