Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Conservatoren en restauratoren: werkvergunning zonder arbeidsmarkttoets

Nederlandse musea die lid zijn van de Vereniging van Rijksmusea kunnen in aanmerking komen voor een tewerkstellingsvergunning voor restauratoren en conservatoren van buiten de Europese Unie zonder dat er een arbeidsmarkttoets hoeft plaats te vinden. Deze tewerkstellingsvergunning kan worden verleend voor drie jaar in plaats van één jaar. Wel moet een CAO-conform loon worden betaald.

Zie: brief Staatssecretaris SZW 6 maart 2015, TK 2014-2015, 32144, nr. 24.