Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Derdelanders uit Oekraïne mogen voorlopig blijven werken

Derdelanders die een tijdelijke verblijfsrecht in Oekraïne hadden en nu in Nederland verblijven vallen voorlopig nog onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Op 2 september 2023 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid besloten de beëindiging van de RTB op 4 september 2023 voor deze groep te bevriezen. Dit geldt totdat de Raad van State in hoger beroep uitspraak doet over de rechtmatigheid van deze beëindiging.

Dit betekent dat derdelanders uit Oekraïne tot die tijd – dus ook na 4 september – in Nederland:

  • Mogen blijven
  • Recht houden op voorzieningen, en
  • Mogen werken zonder dat de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig heeft. De werkgever moet hen wel eerst aanmelden bij het UWV.

De Afdeling verwacht dat het hoger beroep over de beëindiging van de RTB voor derdelanders niet eerder dan november 2023 plaatsvindt.

O-document
Voor werkgevers is het van belang om te controleren of hun medewerkers nog onder de RTB vallen. Of dit het geval is, wordt bepaald door de geldigheidsdatum van het O-document. De desbetreffende groep derdelanders heeft een brief van de IND ontvangen waarmee de geldigheid van het O-document per 4 september 2023 is verlengd.