Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Vragen over een Nederlands paspoort of Nederlandse nationaliteit?

De specialisten van de nationaliteitsdesk van Kroes Advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van nationaliteitsrecht. Wij adviseren over:

  • Hoe u Nederlander kunt worden.
  • Hoe het Nederlanderschap verloren kan gaan.
  • Hoe u als oud-Nederlander uw Nederlanderschap kunt herkrijgen
  • De mogelijkheden voor behoud van uw oorspronkelijke nationaliteit
  • Bezit van Nederlandse nationaliteit. Misschien bent u Nederlander omdat uw (voor)ouders dat zijn geweest. Wij kunnen dat voor u beoordelen.

De Rijkswet op het Nederlanderschap kent vele verschillende gronden voor verkrijging en verlies van het Nederlanderschap. Kennis van zaken is nodig om deze regels goed toe te passen. Wij helpen u graag met advies, het indienen van een aanvraag of het voeren van een procedure.

Nederlander worden

Nederlander worden kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door geboorte uit een Nederlandse vader of moeder, door middel van een naturalisatieverzoek of het afleggen van een optieverklaring. Hieronder zal dit worden besproken.

Naturalisatie

Na vijf jaar rechtmatig verblijf in Nederland kan een vreemdeling een verzoek om naturalisatie tot Nederlander indienen. Vreemdelingen die drie jaar met een Nederlander getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben én met die Nederlander samenwonen, kunnen al na drie jaar Nederlander worden. Dat kan ook vanuit het buitenland. Hierbij geldt de voorwaarde dat zij niet mogen wonen in het land van hun nationaliteit. Zie over dit onderwerp ook de uitgebreide blog.

Voor ongehuwde partners geldt de verkorte termijn van drie jaar ook. Daarbij geldt de voorwaarde dat zij  in Nederland hebben samengewoond met hun Nederlandse partner.

Er gelden verschillende algemene voorwaarden voor naturalisatie. Zo moet het inburgeringsexamen zijn behaald. Bovendien moet de verzoeker afstand doen van zijn of haar oorspronkelijke nationaliteit. Hier zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als de wetgeving van het land van de oorspronkelijke nationaliteit het niet toestaat om afstand te doen. U heeft ook geen afstand te doen van uw nationaliteit als u gehuwd bent met een Nederlander of een geregistreerd partnerschap heeft met een Nederlander. Bent u ongehuwd partner van een Nederlander, dan moet u wel afstand doen van uw nationaliteit.

Optieprocedure

De optieprocedure staat open voor uiteenlopende groepen vreemdelingen. De optieprocedure is vooral gericht op vreemdelingen die langdurige banden met Nederland hebben opgebouwd. Groot voordeel van de optieprocedure is dat geen inburgeringsexamen hoeft te worden gedaan.  Ook hoeft in de meeste gevallen geen afstand te worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit. En de optieprocedure is korter dan de naturalisatieprocedure: 13 weken in plaats van 12 maanden.

"Latente Nederlanders"

Een bijzondere groep die in aanmerking komt voor de optieprocedure zijn personen die vóór 1985 zijn geboren uit een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader. Zij werden geen Nederlander, omdat moeders het Nederlanderschap vóór 1985 niet konden overdragen op hun kind. Dat is nu gelukkig anders. Sinds 1 oktober 2010 kunnen deze personen, de zogeheten latente Nederlanders, alsnog Nederlander worden. Dat gaat via de optieprocedure.

Wij hebben veel ervaring met deze procedure. Mail ons voor meer informatie.

Herkrijgen Nederlanderschap na verlies

Heeft u uw Nederlandse nationaliteit verloren na een lang verblijf buiten Nederland?

De optieprocedure kan ook dan uitkomst bieden. Of u in aanmerking komt voor herkrijging van het Nederlanderschap, hangt af van de mate waarin u gebruik maakte van uw recht op verblijf in een andere EU-lidstaat dan Nederland. Het verlies van uw Nederlandse nationaliteit moet worden beoordeeld op de gevolgen voor uw rechten als burger van de Europese Unie.

Versnelde naturalisatie: Topsporters

Soms wordt vrijstelling verleend van enkele van de voorwaarden voor naturalisatie. Bijvoorbeeld van de eis dat de vreemdeling 5 jaar een verblijfsvergunning moet hebben gehad. De Rijkswet op het Nederlanderschap spreekt van 'zeer bijzondere gevallen'. Hiermee wordt dan bedoeld dat gewichtige Nederlandse belangen zijn gediend met afwijking van de algemene regels.

Deze regeling wordt veel gebruikt voor  topsporters. Zij kunnen dan  versneld een paspoort krijgt zodat zij meteen voor het nationale team kunnen uitkomen.

Kroes Advocaten heeft al vele topsporters en sportbonden geadviseerd over het versneld verkijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Dubbele nationaliteit

Het Nederlandse nationaliteitsrecht streeft van oudsher enkelvoudige nationaliteit na. Wanneer u naturaliseert, geldt in algemene zin dat u afstand moet doen van de nationaliteit(en) die u op dat moment bezit.

Hierop bestaan enkele uitzonderingen. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren. Mail ons voor meer informatie.

Intrekking en verlies van Nederlanderschap

Is uw Nederlanderschap ingetrokken? Is dat wel terecht? Onze advocaten kunnen dat voor u beoordelen. Ook kunnen wij voor u procederen tegen deze intrekking.

Wij maken ook veel mee dat cliënten, zonder dat zij het wisten, automatisch (‘van rechtswege’) het Nederlanderschap verloren. Zij kwamen daar bijvoorbeeld pas achter op het moment dat zij een nieuw Nederlands paspoort aanvroegen op de Nederlandse ambassade in het buitenland.

In deze immens stressvolle situaties is het belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn. Wij kunnen u hierover adviseren.

Lees meer over Nederlandse nationaliteit

Vragen en Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze nationaliteitsdesk.

Heb je een vraag?

Inge kan je helpen.