Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

EC mededeling over het vrij verkeer van werknemers

In principe heeft elke EU-burger het recht in een andere lidstaat te wonen en te werken zonder op grond van zijn nationaliteit te worden gediscrimineerd. Volgens de Europese Commissie worden, ondanks de geboekte vooruitgang, de burgers bij de uitoefening van dit recht nog steeds met wettelijke, administratieve en praktische obstakels geconfronteerd.

De Europese Commissie heeft op 13 juli 2010 – COM(2010)373 final – een mededeling gepubliceerd die ziet op het vrije verkeer van werknemers en hun familieleden; de rechten en de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied.

De mededeling beoogt:
– een algemeen beeld van de rechten van migrerende EU-werknemers te schetsen;
– de vorige mededeling van de Europese Commissie over het onderwerp te actualiseren na nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie, en;
– de algemene aandacht voor de problematiek te vergroten en de rechten van migrerende
werknemers, die zich in een kwetsbaardere positie bevinden dan andere werknemers te bevorderen.