Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel tot verlenging van de naturalisatietermijn van 5 naar 7 jaar

Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot verlenging van de naturalisatietermijn van 5 naar 7 jaar verworpen. Alleen VVD, PVV, CDA en SGP stemden voor (37 van de 75 zetels). Alle andere partijen hebben tegen gestemd. De verlenging van de naturalisatietermijn naar 7 jaar gaat dus niet door. Verder kunnen echtgenoten van Nederlanders nog steeds naturaliseren na drie jaar huwelijk, ook als zij nog niet drie jaar hebben samengewoond in Nederland. Bovendien blijft het mogelijk voor echtgenoten van Nederlanders in het buitenland te naturaliseren vanuit elk ander land dan het land van de eigen nationaliteit. Tot slot, wordt er geen openbare orde toets ingevoerd bij twaalf tot zestienjarigen.

De verwerping van het wetsvoorstel is slecht nieuws voor sommige oud- Nederlanders. In het wetsvoorstel was een mogelijkheid gecreëerd voor oud- Nederlanders om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen. Deze optie is nu van tafel. Ook verliezen Nederlanders die buiten Nederland wonen en hun paspoort niet tijdig verlengen nog steeds na 10 jaar automatisch het Nederlanderschap. In het wetsvoorstel was voorgesteld deze termijn te verlengen naar 15 jaar omdat paspoorten sinds 1 januari 2014 voor een periode van 10 jaar, in plaats van 5 jaar, worden afgegeven.