Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

EHRM klacht moet binnen 4 maanden worden ingediend

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend bij het EHRM gewijzigd van 6 naar 4 maanden. Deze wijziging gaat in per 1 februari 2022. Deze nieuwe termijn van 4 maanden geldt voor klachten (verzoekschriften) in zaken waarin de Nederlandse hoogste rechterlijk instantie uitspraak heeft gedaan na 1 februari 2022.