Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

EHRM klacht moet binnen 4 maanden worden ingediend

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend bij het EHRM gewijzigd van 6 naar 4 maanden. Deze wijziging gaat in per 1 februari 2022. Deze nieuwe termijn van 4 maanden geldt voor klachten (verzoekschriften) in zaken waarin de Nederlandse hoogste rechterlijk instantie uitspraak heeft gedaan na 1 februari 2022.