Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

EU Blue Card dienstverband met Nederlandse vestiging

Om in aanmerking te komen voor een EU Blue Card moet de vreemdeling een arbeidsovereenkomst afsluiten met een in Nederland gevestigde onderneming. Dit is een voorwaarde sinds 1 juli 2016. Daarvoor kon een EU Blue Card ook worden aangevraagd door een vreemdeling die in het kader van een intra concernoverplaatsing werd overgeplaatst naar Nederland en in dienst bleef van de zendende onderneming.