Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Europese Blauwe Kaart: eis salaris per maand betaald

Voor kennismigranten bestond reeds de eis dat een kennismigrant zijn salaris moet ontvangen in de maand dat hij heeft gewerkt. En dat salaris moet hij giraal ontvangen op een bankrekening op zijn naam. Deze eis gold niet voor de Europese Blauwe Kaart. De Raad van State heeft hierdoor nog op 18 december 2019 geoordeeld dat geen boete Wet arbeid vreemdelingen van € 8.000 aan de werkgever van een Europese Blauwe kaarthouder kon worden opgelegd.

Dit is nu aangepast. Hiermee is de regeling voor de Europese Blauwe Kaart gelijkgetrokken met de kennismigrantenregeling. Ook voor Europese Blauwe Kaarthouders geldt vanaf 1 september 2020 dat de eis dat het salaris:

  • Moet worden betaald in de maand dat is gewerkt.
  • Giraal overgemaakt.
  • Op een bankrekening in naam van de vreemdeling.