Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Fees

Ons factureringsmodel onderscheidt ons van de meeste andere advocatenkantoren en is anders dan de traditionele uurtarieven. Ons doel bij Kroes Advocaten is om jou de beste waar voor je geld te geven, gebaseerd op onze ervaring en expertise.

We weten dat elke cliënt uniek is. Elke cliënt beoordeelt risico's op een andere manier, hecht waarde aan andere zaken en heeft unieke behoeften waarin moet worden voorzien. Daarom moet elke cliënt zelf beslissen welke factureringsmethode het meest zinvol is. Welke factureringsoptie je ook kiest, je maakt een weloverwogen keuze en kiest niet zomaar de enige optie die beschikbaar is.

In de meeste gevallen kunnen we je vaste tarieven aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om een 'succesfee' af te spreken op basis van een vooraf bepaald doelresultaat. Traditionele uurtarieven zijn ook een optie. Vaste cliënten kunnen er ook voor kiezen om met ons samen te werken op basis van een vooraf overeengekomen maandelijks of jaarlijks abonnementstarief.

Vaste kosten

Omdat we specialisten zijn met jarenlange ervaring, zijn we niet alleen in staat om de kansen en mogelijkheden van specifieke zaken nauwkeurig in te schatten, maar ook om een goede inschatting te maken van de hoeveelheid werk die met dergelijke zaken gemoeid is. Daarom kunnen we onze cliënten in de meeste gevallen ook vaste tarieven aanbieden.

De voordelen van een vaste vergoeding in vergelijking met het traditionele uurtarief

As a matter of principle, it [hourly billing] confuses cost with value. It encourages inefficiency or worse: if a lawyer is short of work, it can be surprising how much time a particular task takes. The hourly rate rewards the slow and the ignorant lawyer at the expense of the speedy and knowledgeable lawyer.”

That is according UK Supreme Court President Lord Neuberger

“A person requiring legal advice does not set out to buy time. Rather the object of the exercise is to buy services. Moreover, there is something inherently troubling about a billing system that pits a lawyer’s financial interest against that of its client and that has built-in incentives for inefficiency. The billable hour model has both of these undesirable features.”

Canadian High Court in Ontario, in the case Bank of Nova Scotia v. Diemer, 2014 ONCA 851 (CanLII), 1 December 2014, par. 36.

Hourly billing makes a firm’s slowest, most dim-witted lawyers its most-valuable assets. Not because they produce the highest-quality work, but because they bill the most hours.”

Sam Glover, founder and editor in chief of lawyerist.com, an online magazine about law practice.

Voordelen van vaste vergoedingen

Werken met vaste vergoedingen heeft veel voordelen.

‘Efficient and effective work becomes the name of the game’

Focus op waarde voor de cliënt, efficiëntie en snelheid

Vaste tarieven brengen de financiële belangen van de cliënt en ons op één lijn. Ons werk is gericht op efficiëntie, effectief werk en waarde voor de cliënt. Fixed fees benadrukken het oplossen van problemen.

Efficiëntie en snelheid

De cliënt profiteert van de efficiëntie van de advocaat omdat de advocaat weet dat de waarde van het honorarium zal afnemen als de advocaat niet efficiënt is in het verlenen van zijn diensten. Bij uurtje-factuurtje wordt de advocaat meer betaald voor het steken van meer tijd in de zaak, zelfs als het extra werk niet veel waarde toevoegt voor de cliënt. In plaats van gemotiveerd te zijn om de zaak snel en efficiënt af te ronden, wordt de advocaat beloond voor het feit dat hij meer tijd neemt om het werk af te ronden. Het traditionele factureerbare uur creëert een perverse stimulans voor advocaten om langzaam te werken. Door vaste honoraria kan de advocaat nu het beste efficiëntere strategieën bedenken om het project snel en efficiënt af te handelen.

Voorspelbaarheid

Vaste tarieven bieden de cliënt zekerheid over de kosten. Je weet van tevoren wat de hele zaak gaat kosten. Geen verrassingen. Dit voorkomt het risico van een enorme, onaangename verrassing wanneer de eindafrekening op je bureau landt. Met vaste tarieven kun je de kosten van juridische vertegenwoordiging afwegen tegen de voordelen en kun je een weloverwogen beslissing nemen over hoe je verder wilt gaan met je zaak.

Open communicatie

Kroes Advocaten hecht veel waarde aan een goede relatie en open communicatie. Beide worden versterkt door een fixed fee. Een vast honorarium bevordert een open en frequente communicatie tussen de cliënt en de advocaten. Uurtarieven daarentegen kunnen de communicatie tussen advocaat en cliënt verstikken, omdat elke e-mail en elk telefoongesprek in rekening wordt gebracht.

Vaste tarieven leiden tot vroegtijdige beoordeling en evaluatie van de zaak

Vaste tarieven betekenen niet dat jij als cliënt een standaardoplossing krijgt. We luisteren naar je behoeften en doelen. Voordat we een vaste vergoeding kunnen afspreken, moeten we de zaak grondig beoordelen. We moeten elke stap in het proces bekijken en evalueren en bepalen hoeveel werk er nodig is. We moeten ook rekening houden met onvoorziene omstandigheden. Onze vaste vergoeding weerspiegelt de hoeveelheid werk die nodig is, de complexiteit van de zaak, de vaardigheden die nodig zijn en de waarde die wordt geboden. Het voordeel voor jou is dat je een duidelijk beeld krijgt aan het begin van de zaak.

Succesfee en uurtje-factuurtje

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een vast tarief te bepalen, bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid werk moeilijk in te schatten is, of de zaak erg omvangrijk of juridisch ingewikkeld is, of de uitkomst erg onvoorspelbaar is, of er veel verschillende partijen bij betrokken zijn, of de uitkomst afhankelijk is van de procedure van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Ministerie van Sociale Zaken, of een combinatie van al het bovenstaande.

Wij kunnen deze zaken op ons nemen op basis van een vooraf afgesproken uurtarief. In veel van deze gevallen kunnen we ook een 'succes fee' afspreken. De succesfee kan een vooraf afgesproken vast bedrag zijn op voorwaarde dat een vooraf bepaald resultaat is behaald (bijvoorbeeld een boetevermindering van 50%). Een andere optie is om met de cliënt een gereduceerd uurtarief af te spreken, maar ook een hoger uurtarief dat met terugwerkende kracht wordt gefactureerd voor de gewerkte uren als het afgesproken resultaat is gerealiseerd.

Maandelijks voorschot advocaat

Wanneer er een doorlopende relatie is tussen ons kantoor en een cliënt, kunnen we ook afspreken dat onze advocaatkosten in rekening worden gebracht tegen een vast tarief per maand voor het behandelen van al je juridische immigratiezaken. Meestal is dit een overeenkomst voor een periode van enkele maanden of een jaar, of voor de duur van een zaak.

Vragen over vergoedingen?

Je moet je nooit terughoudend voelen om te vragen naar vergoedingen als je vragen hebt. Jij bent de cliënt, en ons doel is om je op een kosteneffectieve manier juridische diensten en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden.