Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Gezinshereniging: IND leges (1)

De IND leges voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zijn naar aanleiding van de uitspraak van het HvJEU van 26 april 2012 (C-508/10) verlaagd van EUR 401 naar EUR 130. De minister is gevraagd of gelet op dit arrest de leges voor gezinshereniging ook moeten worden verlaagd. De minister geeft in zijn brief van 24 september 2012 aan geen aanleiding te zien om de leges voor gezinshereniging te verlagen. Bij gezinshereniging gaat het volgens de minister om een eerste toelating en heeft nog geen toetsing plaatsgevonden door de IND. Dit aspect rechtvaardigt volgens de minister de hogere IND leges.

Bron: EK 2012-2013, 31549, H