Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Gezinshereniging: IND leges (2)

De Raad van State heeft op 9 oktober 2012 geoordeeld dat het leges tarief (van EUR 830, vanaf 1 juli 2011 zelfs EUR 1250) voor een MVV in het kader van gezinshereniging op basis van de Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86/EG het nuttig effect ontneemt aan de richtlijn en in strijd is met het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. De IND zal navolging dienen te geven aan deze uitspraak

Bron: ABRS 9 oktober 2012, 201008782/1/V1