Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Gezinsmigratie beperkt

Nederland zal gezinsmigratie beperken tot echtparen, geregistreerde partners en minderjarige kinderen. Ongehuwde partners en meerderjarige kinderen zullen niet meer in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in Nederland.

Partners van gelijk geslacht, die door de wet in het land van herkomst van hun partner niet kunnen trouwen, kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke verblijfsvergunning van zes maanden om in Nederland te trouwen of hun partnerschap te registreren.

De ministerraad heeft ingestemd met de voorstellen van minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel. De Tweede Kamer zal binnenkort worden geïnformeerd over de wijzigingen.

Klik hier voor de wijzigingen.