Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Gezinsmigratie: strengere voorwaarden

Het kabinet scherpt de eisen voor gezinsmigratie aan. Ongehuwd partners kunnen, als het straks aan het kabinet ligt, niet meer in aanmerking komen voor gezinshereniging. Dat wordt beperkt tot de gehuwde of geregistreerde partners en hun minderjarige kinderen. Voorts komt er een wachttermijn van één jaar voor wie een partner wil laten overkomen. De termijn om in aanmerking te komen voor voortgezet zelfstandig verblijf, wordt verlengd van 3 naar 5 jaar. De voorgestelde maatregelen zijn voor advies aan de Raad van State gezonden.