Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Gezinsmigratie wordt beperkt

Gezinshereniging wordt beperkt vanaf 1 oktober 2012. Nederland zal gezinsmigratie beperken tot echtparen, geregistreerde partners en minderjarige kinderen. Ongehuwde partners en meerderjarige kinderen zullen niet meer in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in Nederland.

Partners van gelijk geslacht, die door de wet in het land van herkomst van hun partner niet kunnen trouwen, kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke verblijfsvergunning van zes maanden om in Nederland te trouwen of hun partnerschap te registreren.

Klik hier voor een overzicht van de inhoud van de beperkingen.