Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Goed nieuws voor Europese blauwe kaart houders!

Na 4 jaar procederen door ons kantoor heeft IND eindelijk erkend dat houders van een Europese blauwe kaart maximaal 1 jaar of 18 maanden in totaal buiten Nederland mogen verblijven, zonder dat dit de vijf jaar verblijf benodigd voor het verkrijgen van de status als EU langdurig ingezetene onderbreekt.

Dit is een recht dat Europese blauwe kaart houders direct ontlenen aan de richtlijn Europese blauwe kaart. De IND weigerde dit te erkennen. Tot nu.

Gedurende de periode van afwezigheid is het niet nodig dat de Europese blauwe kaart houder zijn baan behoudt of zijn salaris doorbetaald krijgt. Niet alleen vormt de periode van afwezigheid geen onderbreking van de opbouw naar vijf jaar, de periode van afwezigheid telt ook mee voor de vijf jaar verblijf nodig voor het verkrijgen van de status als EU langdurig ingezetene.