Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Herziening Wet arbeid vreemdelingen

Op 1 januari 2014 zal de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) ingrijpend worden herzien met nadelige gevolgen voor werkgevers. Vanaf deze datum wordt een TWV nog maar verleend voor de maximale duur van 1 jaar. Dit was voorheen 3 jaar. Ook is gewijzigd dat het UWV Werkbedrijf niet meer dient te beoordelen of de kandidaten ook daadwerkelijk beschikbaar en gekwalificeerd zijn. Het UWV Werkbedrijf kan nu volstaan met de vaststelling dat er voldoende werkzoekende beschikbaar zijn. Een andere wijziging is dat de minister van SZW een quotum kan vaststellen voor het maximaal aantal te verstrekken tewerkstellingsvergunningen in een bepaalde sector.

Ook voor de vreemdelingen zelf treedt er een verslechtering in. Arbeidsmigranten zijn vanaf 1 januari 2014 pas na vijf jaar vrij op de arbeidsmarkt. Dit was voorheen na 3 jaar al het geval.