Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

HvJ EU: uitspraak vrij verkeer van diensten

Onderhavige zaak betrof de ter beschikking stelling van Portugese lassers en monteurs door een Portugese onderneming Termiso Limitada aan de Belgische scheepwerf Antwerp Shiprepair NV om werken uit te voeren op schepen. Bij een controle van die scheepswerf hebben de Belgische inspectiediensten vastgesteld dat daar 53 Portugese werknemers van Termiso Limitada waren tewerkgesteld voor wie geen voorafgaande verklaring van terbeschikkingstelling was gedaan.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU)heeft in haar uitspraak van 7 oktober 2010 (C-515/08) geoordeeld dat het vrij verkeer van diensten in de weg staat aan een nationale regeling waarbij een voorafgaande verklaring van terbeschikkingstelling wordt vereist van een werkgever gevestigd in een andere lidstaat voordat de dienst mag worden verricht.