Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

HvJEU: IND leges te hoog

Het Hof van Justitie EU oordeelt in haar uitspraak van 26 april 2012 dat Nederland (de IND) “overdreven en onevenredig hoge leges” heft aan vreemdelingen, voor de aanvraag van een verblijfsvergunning als langdurig ingezetene (HvJEU, C-508/10, r.o. 79). Nederland handelt hiermee volgens het Hof in strijd met de richtlijn 2003/109/EG (richtlijn langdurig ingezetenen).