Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

IND leges verblijfsvergunning omlaag

De IND leges voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt verlaagd van EUR 401 naar EUR 130. Dit verlaagde legesbedrag geldt zowel voor de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als EG-langdurig ingezetene derdelander (richtlijn 2003/109/EG) en de nationale verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Aanleiding hiertoe is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 april 2012 (HvJEU, C-508/10). Het Hof oordeelde dat de leges van deze verblijfsvergunningen ‘overdreven en onevenredig’ hoog waren. De legesverlaging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 26 april 2012.

Klik hier voor de brief van de Minister.