Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

IND leges verlaagd voor ‘niet-tijdelijk humanitair’

Vanaf 1 oktober 2013 worden de leges flink verlaagd voor een aanvraag voor een zelfstandige verblijfsvergunning voor het doel ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden na gezinshereniging’ (vóór 1 juni 2013 was dit de verblijfsvergunning ‘voortgezet verblijf’). De leges waren EUR 950 en worden EUR 225.

Ook de IND leges voor de verlenging van deze verblijfsvergunning worden verlaagd naar EUR 375.

Het nieuwe tarief is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 9 oktober 2012, en treedt op 1 oktober 2013 in werking en werkt terug tot 9 oktober 2012.

De IND betaalt de teveel betaalde leges terug voor aanvragen die op of na 9 oktober 2012 zijn ingediend, of voor aanvragen die op 9 oktober 2012 nog openstonden of waartegen nog bezwaar of beroep kon worden aangetekend. Er hoeft geen verzoek tot terugbetaling te worden ingediend door een vreemdeling die voor teruggave in aanmerking komt.