Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

IND Legesverlaging per 1 september 2014

De IND leges voor een aantal verblijfsvergunningen voor minderjarige kinderen zijn verlaagd naar € 53.

Het gaat om minderjarigen die een aanvraag indienen voor de volgende verblijfsdoelen:

–      verblijf als familie- of gezinslid;

–      niet tijdelijk humanitair in het kader van voortgezet verblijf na eerder verblijf als familie- of gezinslid.

–      EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen;

–      verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd; en

–      verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd.