Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

IND Legesverlaging per 1 september 2014

De IND leges voor een aantal verblijfsvergunningen voor minderjarige kinderen zijn verlaagd naar € 53.

Het gaat om minderjarigen die een aanvraag indienen voor de volgende verblijfsdoelen:

–      verblijf als familie- of gezinslid;

–      niet tijdelijk humanitair in het kader van voortgezet verblijf na eerder verblijf als familie- of gezinslid.

–      EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen;

–      verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd; en

–      verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd.