Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Intracompany transfer richtlijn: Nederland positief

Nederland staat positief ten opzichte van het voorstel van de intracompany transfer richtlijn. Het sluit aan bij het Nederlands beleid, gericht op het faciliteren van hooggekwalificeerde arbeidsmigranten / kennismigranten. Nederland wil zich in dit voorstel met name hard maken voor de rechten op intra EU mobiliteit.

De doelgroep van de intracompany transfer richtlijn overlapt voor een groot deel met die van de Nederlandse kennismigrantenregeling en de EU Blue Card Richtlijn.

De aanvraag voor een verblijfsvergunning op grond van de intracompany transfer richtlijn zal worden getoetst op opleidingsniveau en functie. De Nederlandse regering acht het wenselijk dat er ook slechts een salariscriterium zal gaan gelden, net zoals bij de Nederlandse kennismigrantenregeling.

Bron: TK 2009–2010, 22 112, nr. 1059