Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Japanse onderdanen vrijgesteld van twv-vereiste

Onderdanen van Japan hebben het recht om arbeid in loondienst te verrichten zonder dat hun werkgever beschikt over een tewerkstellingsvergunning. De Raad van State heeft dit geoordeeld in haar uitspraak van 24 december 2014. Deze vrijstelling van het twv-vereiste is gebaseerd op het Nederlands-Japans Handelsverdrag uit 1913, waarin de ‘meest begunstigde natie’ clausule is opgenomen. Door deze clausule moet voor de rechten van Japanse onderdanen worden gekeken naar het Nederlands-Zwitsers Traktaat uit 1875. Omdat onderdanen van Zwitserland arbeid in loondienst mogen aanvaarden zonder de eis van een tewerkstellingsvergunning, geldt dit ook voor onderdanen van Japan. Dit betekent een enorme verandering met betrekking tot de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor Japanse onderdanen. Niet langer is vereist dat zij een verblijfsvergunning als kennismigrant, of een overplaatsing in concernverband aanvragen met bijvoorbeeld de daarbij bijbehorende salariseis. Een verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid in loondienst is voldoende.